BONG

Bong

Research note

Print

Bong: skaplig avslutning på 2016

Utfallet i Q4-rapporten var helt ok. Faktum var att de i huvudsak prickade våra förväntningar. Marknadsutsikterna är fortsatt tuffa men Bong har åtminstone medvind inom sin förpackningsrörelse.

Bong redovisar för det fjärde kvartalet en försäljning om 579 MSEK (-6% Y/Y) och rörelseresultat 15 MSEK. Våra prognoser var 580 MSEK respektive EBIT 15-20 MSEK. Inga överraskningar här med andra ord. Positivt är att bruttomarginal och EBITDA-marginal har förbättrats jämfört med samma period ifjol. Förpackningar har haft en bra tillväxt under Q4, +8 procent vilket är klart bättre än vi har sett på länge. Bongs satsningar inom detta område ser nu ut att bära frukt och tillväxten för detta segment kommer förhoppningsvis bli än tydligare de kommande åren. Kassaflödet var nu också starkt vilket gjorde att nettoskulden minskade under kvartalet, från 347 MSEK till 315 MSEK.

Framtidsutsikterna beskrivs ungefär som innan. Kuvertmarknaden förväntas att minska med cirka 5 procent under 2017. Bong nådde inte målsättningen att visa positivt resultat före skatt 2016, exklusive den positiva effekten från refinansieringen i finansnettot. I rapporten ser vi heller ingen kommentar om ifall denna målsättning nu gäller för 2017. Rimligen borde det vara så. Om förpackningssidan fortsätter utvecklas väl räknar vi med att Bong kan nå omkring break-even inklusive räntekostnader. Vi återkommer med en längre analysuppdatering inom kort. Med tanke på utfallet i bokslutet blir våra prognosförändringar sannolikt ganska små denna gång. 

Download our latest Research Report from 2017-07-19

Download full report icon-download