CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Ansökan om studiestart med CAN04

Cantargia meddelade i dag att man lämnat in ansökan om studiestart av fas I/IIa, som nu fått namnet CANFOUR. Det är en viktig milstolpe för bolaget, som nu visar att allt ligger redo för att bli ett bolag i klinik.

Cantargia meddelade i dag att man lämnat in ansökan om studiestart av fas I/IIa, som nu fått namnet CANFOUR. Vi har i tidigare analys (”Redo för nästa fas” 2017-01-31) behandlat studien och dess design. Det som återstår innan patienter kan behandlas med CAN04 är formella godkännanden från de länder där man kommer att genomföra studien med CAN04 – det vill säga Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Skandinavien.

Detta är en viktig, om än förväntad, milstolpe för Cantargia. Man kan nu lämna den prekliniska fasen bakom sig och koncentrera sig på att driva projektet framåt i klinik, tillsammans med de kompletterande kombinationsstudierna som kommer att ge bolaget information kring bästa möjliga väg framåt för CAN04-projektet. Studieresultat för den första delen (fas I) förväntar sig bolaget kunna presenteras runt Q2 2018. Fas I-resultaten kommer att lägga grund för den fortsatta utvecklingen, där icke-småcellig lungcancer och pankreascancer är i huvudfokus för bolaget. Även akut myeloisk leukemi (AML) finns med i planerna framöver. 

Sammantaget är det ett positivt kliv för bolaget som nu visar att allt ligger redo för att bli ett kliniskt utvecklingsbolag. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download