CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Q1 odramatiskt, aktiv period väntar

Cantargia släppte i morse rapporten för årets första kvartal. Periodens resultat var -17,2 (-8,1) miljoner kronor och kassa med likvida medel var 83,4 (17,5) miljoner vid kvartalets slut, vilket ger en betryggande marginal för den första delen av den stundande CANFOUR-studien. Cantargias start av året har inkluderat flera viktiga milstolpar, inte minst att studieansökan är inlämnad. En aktiv period väntar för bolaget som nu står på tröskeln till att vara ett kliniskt utvecklingsbolag.

Periodens resultat var -17,2 (-8,1) miljoner kronor, varav 0,3 (0,0) miljoner i intäkter (kursvinster på rörelsekapital) och -17,5 (-8,1) miljoner i rörelsekostnader. Kassaflödet från löpande verksamheten och investeringar var -18,1 (-7,0) miljoner, vilket tillsammans med kassaflödet från emissionen tidigare i år ger ett totalt kassaflöde på 48,9 (-7,0) miljoner. Kassa med likvida medel var 83,4 (17,5) miljoner vid kvartalets slut, vilket ger en betryggande marginal för den första delen av den stundande CANFOUR-studien.

Då nyheter rapporteras löpande så ingick inga överraskningar i rapporten. Den viktigaste händelsen under kvartalet var att man säkrade kapital för att genomföra en offensiv satsning med ledande läkemedelskandidaten CAN04. I januari-februari så genomfördes en nyemission vilken tecknades till 80 procent (kurs 6,50) och tillförde cirka 65 miljoner netto.

Efter kvartalets slut så har den kliniska aktiviteten ökat (vilket vi behandlat i separata inlägg) – ett utökat patentskydd för CAN04, prekliniska studier som visade goda resultat och att ansökan för att starta studien (CANFOUR) är inlämnad. I rapporten meddelas även att en muntlig förhandling är satt till 8 februari 2018 för den opposition en tredje part lämnat mot Cantargias godkända patent i Europa. Vi väntar oss mer klarhet kring det efter den första diskussionen förts. Cantargia har tidigare meddelat att de anser sig ha starka grunder för sin sak.

Sammantaget så har det varit en bra start på året för bolaget. Även om emissionen kom med en kraftig utspädning av aktieägare – och kursen pressats sedan dess – så har utvecklingen gått framåt och man står nu inför en tid som inkluderar flera värdedrivande milstolpar. Bolaget startar fas I inom några månader och vi förväntar oss även uppdateringar kring kombinationsstudier och potentialen för detta. Resultat av fas I kan komma 12 månader efter studiestart, varefter data kommer att analyseras och nästa steg i utvecklingen bestäms. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download