CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Studiegodkännande i Danmark & Norge

Cantargia meddelade i morse att bolagets CANFOUR-studie har blivit godkänd i Danmark och Norge. Studien kommer att genomföras i Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Skandinavien och godkännande för resterande regioner väntas inom kort.

CANFOUR är en fas I/IIa-studie där den första delen (fas I) kommer att inkludera 15-20 patienter i en doseskaleringsstudie som förväntas ta cirka 12 månader att genomföra. Patienterna kommer att ha olika solida tumörformer och primärt mål blir att utvärdera säkerhet. Sekundära mål är effekt, farmakokinetik och biomarkörer. Tillsammans så bedömer bolaget att man kommer att få den information som behövs för att välja riktning för CAN04 i fas IIa-delen av studien, där CAN04 avses studeras som monoterapi och i en kombinationsarm tillsammans med standardterapi i icke-småcellig lungcancer eller pankreascancer.

Vi förväntar oss uppdateringar de kommande månaderna kring godkännande i resterande länder och att den första patienten behandlats med CAN04. Vårt motiverade värde på Cantargia uppgår till 11 kronor per aktie, där Bull och Bear Case ger 28 respektive 4 kronor per aktie.

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download