CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Första patienterna inkluderade i CANFOUR

Cantargia meddelade i dag att man inkluderat de tre första patienterna i CANFOUR-studien. Patienterna kommer att utgöra den första doseringsgruppen och flera grupper kommer att följa.

I doseskaleringsstudien så får patienterna en infusion i veckan, tre gånger, och går sedan igenom en total säkerhetsutvärdering (dag 21). Den första doseringsgruppen är inkluderad och en patient har fått alla tre injektioner och fullfölt utvärderingen och de två andra har hittills injicerats minst två gånger. Sammantaget sett så meddelar Cantargia att inga säkerhetsproblem har uppstått. Efter att alla tre patienter är färdigdoserade och utvärderade så kommer nästa doseringsgrupp att rekryteras för att testa en högre doseringsnivå. 

Konkurrensen om rekrytering av cancerpatienter är ofta hård och studier tenderar dra ut på tiden gentemot förväntan. Vi ser det som positivt att CANFOUR nu dragit igång på allvar och rekryteringen verkar kunna rulla på i god takt.

Sedan tidigare så har vi ett motiverat värde av Cantargia på 11 kronor per aktie, där Bull och Bear Case är 28 respektive 4 kronor per aktie. Vi gör inga förändringar i dagsläget. Vi kommer att uppdatera med en längre text den kommande tiden. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download