CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Q3 enligt plan

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

I morse presenterade Cantargia sin rapport för årets tredje kvartal. Inga överraskningar framgick i rapporten utan bolaget tuffar på enligt plan.

Resultatet för kvartalet var detsamma som rörelsekostnaderna: -11.1 (-12.5) miljoner kronor. Kassaflödet efter investeringar var cirka -14 (-11) miljoner vilket betyder att Cantargias likvida medel uppgår till 52 (29) miljoner. Kostnaderna har avtagit en del de senaste tiden vilket är positivt. Med Q3:s burn rate så bör kassan räcka i cirka 9 till 12 månader, det vill säga tillräckligt för att ta bolaget till resultat från fas I-delen och genomförande av andra förberedelser inför fas IIa. 

Under den senaste tiden så har flera framsteg tagits. CANFOUR-studien fick grönt ljus under sommaren och i oktober så kunde man meddela att de första patienterna inkluderats och behandlats med CAN04. En patient hade vid tillfället genomgått tre behandlingar och genomgått en säkerhetsutvärdering, där inga allvarliga biverkningar uppstod. Bedömningen är att studien kommer att ta cirka 12 månader att genomföra. Vi förväntar oss inga säkerhetsproblem i den inledande delen. Cantargia har även stärkt patentsituationen kring CAN04 i både Europa och USA vilket ger skydd fram till 2035, vilket är en viktig grundbult i utvecklingen. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download