CANTA

Cantargia

News article

Print

CANTARGIA: PATENTVERK HAR STÄLLT IN PATENT-FÖRHANDLING


STOCKHOLM (Direkt) I den pågående oppositionsprocess i det europeiska patentverket ("EPO") mot Cantargias patent avseende antikroppsbehandling mot IL1RAP i solida tumörer, har EPO informerat bolaget om att den muntliga förhandlingen ...

STOCKHOLM (Direkt) I den pågående oppositionsprocess i det europeiska patentverket ("EPO") mot Cantargias patent avseende antikroppsbehandling mot IL1RAP i solida tumörer, har EPO informerat bolaget om att den muntliga förhandlingen som skulle hållas 22 januari 2018 har ställts in.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter EPO:s preliminära granskningsrapport, som gav stöd för att Cantargias metod för antikroppsbehandling av solida tumörer var en uppfinning, valde opponenten att inte deltaga i den muntliga förhandling som planerats till den 22 januari 2018.

EPO har nu beslutat att ställa in förhandlingen och kommer att kommunicera ett formellt skriftligt beslut.

Cantargias patentskydd i Europa för antikroppsbehandling mot IL1RAP i solida tumörer, såsom bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och malignt melanom, förväntas utifrån den lagstiftning och praxis som gäller därmed i huvudsak vara oförändrade, framgår det vidare.

"Oppositionsprocessen har inte gett några nya argument mot vårt godkända patent och vi avvaktar det slutgiltiga beskedet", säger Göran Forsberg, vd på Cantargia.