CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: En positiv avslutning på året

Cantargia släppte i morse sin rapport för årets fjärde kvartal. Många viktiga steg togs under 2017 vilket lägger en god grund för fortsatt positiv utveckling i bolaget.

Resultatet för perioden vart -14,7 (-17,2) miljoner kronor, där operativa kostnader stod för -14,4 (-17,2) miljoner och inga intäkter redovisades. För helåret 2017 så blev resultatet -60,3 (-47,5), strax under våra estimat på -63 miljoner. Det var främst produktionsprocessen av antikroppen CAN04 och till mindre grad CANFOUR-studien som stod för kostnaderna under året. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -41,1 (-42,3) miljoner för året och efter emissionen på 232 miljoner under H2 så har bolaget 270 miljoner i likvida medel. Cantargia är i en mycket stark finansiell position och kommer att kunna genomföra en stor satsning på CAN04, vilket ger goda förutsättningar i utvecklingen. 

Flera framsteg togs under kvartalet för Cantargia. Främst så var det resultat från de tre första patienterna (första dosgruppen) inkluderade i CANFOUR-studien. Inga allvarliga biverkningar rapporterades och behandlingen tycks ha tolererats (se mer i vår tidigare kommentar). Upp till 15-20 patienter kan komma att inkluderas i den första säkerhetsstudien och rekryteringen tycks löpa på enligt plan, vilket gör att slutresultat kan komma att presenteras i Q3. 

Cantargia har fått flera positiva nyheter kring sina patent den senaste tiden. I USA så har man erhållit formellt patentgodkännande för antikroppen CAN04 som behandling för olika cancerformer, vilket ger skydd till 2035. Man har även fått ett preliminärt godkännande i USA för använding av IL1RAP som målmolekyl vid antikroppsbehandling av olika hematologiska cancerformer, vilket ytterligare expanderar det unika patentskydd Cantargia har kring IL1RAP. I Europa så fick bolaget samtidigt positiva nyheter i att oppositionerna kring bolagets patent där IL1RAP används som målmolekyl för olika solida tumörer och hematologiska cancerformer avslogs och att patenten kvarstår i oförändrat skick. Sammantaget så har Cantargia en stark och bred patentportfölj.

Under 2018 så väntar vi oss främst sluresultat från fas I-delen av CANFOUR, som sedan ska rulla vidare i fas IIa. Uppdateringar kring den kliniska strategin och prekliniska studieresultat vilket kommer att ge mer färg kring CAN04s kombinationspotential blir även att se fram emot. Vi kommer att uppdatera med en längre text inom kort. Vårt motiverade värde uppgår till 10 kronor per aktie, där Bull och Bear Case ger 21 respektive 5 kronor per aktie. 

 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download