CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Prekliniska resultat med positiva indikationer

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Cantargia meddelade i dag resultat från en preklinisk in vivo modell, vilken ger positiva indikationer för utvecklingen.

Cantargia meddelade i dag att antikroppar mot IL1RAP (såsom CAN04) har visat positiva indikationer i en preklinisk in-vivo cancermodell av metastaserande trippel-negativ bröstcancer. Studien visade på en minskning i antalet lungmetastaser vilken tyder på att blockering av IL-1 kan påverka den anti-inflammatoriska mikromiljön i tumören och ge en önskad anti-cancereffekt. 

Resultaten är ett positivt tillskott till materialet kring CAN04 och antikroppens potential. CAN04 är en antikropp mot IL1RAP, en co-receptor till IL-1, vilket är överuttryckt i ett stort antal cancerformer och kan visa sig ha en stor påverkan på utvecklingen av cancer samt resistensutvecklingen mot cellgifter. Hypotesen är att CAN04 kan binda till IL1RAP för att stimulera immunförsvaret till att avdöda cancerceller samt blockera IL1RAP, vilket minskar den inflammatoriska effekten av tumörens mikromiljlö och i sin tur minskar spridningen av metastaser. 

Resultaten kommer att presenteras i mer detalj vid en konferens under H1-2018. Framöver så ser vi fram emot ytterligare uppdateringar från Cantargia ledande projektet CAN04. För närvarande så pågår CANFOUR-studien, från vilken fas I-resultat kommer att kunna presenteras under Q3 i år. Vi förväntar oss inga säkerhetsproblem.

Vår värdering av Cantargia uppgår till 10 kronor per aktie i vårt Base Case, 21 kronor per aktie i Bull Case och 5 kronor per aktie i ett Bear Case. Vi anser att det finns en god risk/reward i aktien vid dagens nivåer. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download