CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Förstärkt patentsituation

Cantargia har stärkt sin patentportfölj genom ett godkänd patent i Kanada.

Patentet gäller användingen av IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbaserad behandling och diagnostik av leukemi. Patentet är brett och av attraktivt slag då det ger en ökad chans till "monopol" på behandlingsmetoden med antikroppar riktade mot IL1RAP. Liknande patent har bland annat erhålits i Europa, USA och Japan. 

I övrigt så offentliggör Cantargia sin rapport för Q1 den 15e maj. Vi förväntar oss inga stora överraskningar då viktiga nyheter rapporteras löpande. En uppdatering kring den pågående delen av CANFOUR studien samt strategin för fortsatt utvecklingen kommer sannolikt att komma senare under Q2 eller Q3. Aktiemässigt så har Cantargia gått starkt den senaste månaden. Vi tror att detta främst är härlett till att fler investerare börjar få upp ögonen för caset men att detta sannolikt stärkts av datan som presenterades i samband med AACR.

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download