CAT B

Catella

Market Cap 1,703.3M

Huvuddelen av den nuvarande koncernen har sina rötter i det bolag som bildades i slutet av 1980-talet. Catella köptes år 2010 av Scribona som var noterat på First North. Det nya bolaget bytte namn till Catella som stod för huvuddelen av den operativa verksamheten och hade ett välkänt varumärke. Scribona bestod främst av bolåneportföljerna i det brittiska dotterbolaget EETI samt Banque Invik, som numera heter Catella Bank. Rörelsen bedrivs i två verksamhetsgrenar: Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Corporate Finance är sedan 2016 helt inriktad mot fastighetsaffärer där de har en stark marknadsposition i ett flertal länder i Europa. Sverige och Frankrike har historiskt varit deras viktigaste marknader. Verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning innefattar fondförvaltning, diskretionär förvaltning samt en kreditkortsrörelse. Den senare ingår, tillsammans med den diskretionära förvaltningen i Catella Bank. Under 2016 omsatte koncernen 2 miljarder kronor och redovisade ett resultat före skatt om 497 MSEK (270 MSEK exklusive engångsintäkter).

+ more

Redeye Research

Reports

Notes