CEVI

CellaVision

News article

Print

CELLAVISION: 3:E AP-FONDEN HAR MINSKAT TILL 3,4% KAPITAL, RÖST

STOCKHOLM (Direkt) Tredje AP-fonden har minskat sitt innehav i Cellavision med 800.000 aktier.
Efter transaktionen, daterad den 22 februari, motsvarar Tredje AP-fondens innehav 3,4 procent av kapitalet och rösterna.
Det framgår av ett ...

STOCKHOLM (Direkt) Tredje AP-fonden har minskat sitt innehav i Cellavision med 800.000 aktier.
Efter transaktionen, daterad den 22 februari, motsvarar Tredje AP-fondens innehav 3,4 procent av kapitalet och rösterna.
Det framgår av ett flaggningsmeddelande.