Analyst coverage suspended

Redeye is currently not covering this company. Published information on this site may therefore be inaccurate. If coverage is resumed, this flag will be removed.

CINN

Cinnober Financial Technology

Research note

Print

Cinnober: Budet kan höjas

På fredagsmorgonen offentliggjordes ett bud på Cinnober från Nasdaq på 75 kronor, exakt 10 kronor högre än Redeyes base-case på 65 kronor. Styrelsen accepterar budet och rekommenderar resten av aktieägarna att göra detsamma. Med tanke på att grundarna i styrelsen Nils-Robert Persson och Peter Lenti endast äger drygt 18 procent (vilket är mindre än de största fondernas ägarandel i bolaget), är det inte säkert att budet går igenom. Det kan även komma ett motbud från exempelvis en av Nasdaqs konkurrenter.

Vi har sedan vi inledde bevakningen på Cinnober alltid hävdat att bolaget är en given uppköpskandidat, främst på grund av den tekniska plattform bolaget byggt upp under flera år som är världsledande på realtids-clearing och riskhantering/riskmodellering. För budgivaren Nasdaq är Cinnober en liten mumsbit, då exempelvis Cinnobers omsättning är omkring 1 procent av den Nasdaq har. Sedan budet offentliggjordes på 75 kr har 40 miljoner kronor omsatts på tre timmar, alla avslut har gjorts minst 1,5 kr över budnivån.

Vi ser att budet sannolikt kan höjas framförallt av två anledningar.

  • Det kan komma motbud från andra börser eller liknande aktörer
  • Cinnobers storägare tackar nej till budet

Det intressanta är att budgivaren Nasdaq inte är klient till Cinnober, men många av världens andra största börser är det, bland annat Japan Exchange Group (JPX), Asia Pacific Exchange (APEX), Australian Securities Exchange (ASX), Athens Stock Exchange (ATEX) etcetera. Det är inte långsökt att påstå att ett bud kan komma från någon av Cinnobers befintliga klienter. Cinnober har nämligen gjort sig kända som en ledande oberoende teknikleverantör till världens börser, men om Nasdaq blir en ny ägare tappar bolaget den stämpeln. Det är nog många klienter som frågar sig hur de kommer påverkas av det nya potentiella ägandet.

I februari 2017 genomförde Cinnober en större nyemission där bolaget tog in 180 miljoner kronor, till en motsvarande kurs på strax under 87 kronor per aktie (justerat för aktiesplit). Sannolikheten att någon eller några av bolagets större fonder tycker att budet är för lågt och därmed motsätter sig budet får ses som relativt stor. Vi tror att det kan finnas en del utrymme att få upp prisnivån på budet från Nasdaq - en möjlighet några av Cinnobers storägare kan tänkas vilja utnyttja.

Om någon på denna information skulle välja att köpa aktier i Cinnober, får man komma ihåg att det blir på ren spekulation. Som en mindre aktieägare kan du tvingas sälja dina aktier på dagens budnivå som ligger på 75 kronor per aktie. Det finns också en risk att Nasdaq drar tillbaka budet om de inte kan komma överens om ett rimligt pris med aktieägarna, då kan aktien gå ned mer än så. 

Download our latest Research Report from 2018-09-12

Download full report icon-download