COPP B

Copperstone Resources

Blog article

Print

Copperstone Resources: Förtjänar en uppvärdering

Denna text är skriven av Redeyes bloggforums skribent. Det är denne, och EJ Redeye, som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets kvalitet och trovärdighet. Läsarna av detta inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

När gruv & prospekterings aktier trots konkurs och katastrofala gruvkonkurser gör rally. Vi har sett ett tok rally i Nordic Mines, Botnia mfl.
Metaller har rasat enormt. Järnmalm och guld har rasat enormt senaste åren. Däremot håller koppar emot. Koppargruvor är snarare de som är mest lönsamma idag.

Det gör Cooperstone Resources mycket intressant. Bolaget har sedan en tid en stor areal inmutad i norra Sverige. I deras inmutningar finns ett av nordens största fält av ädelmetaller enligt bolaget.

"Om Copperstone Resources Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden"

I det sk. Skellefteå fältet:

"Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar"

I deras licenser har de borrat och analyserat gammal borrdata och genomfört en hel del egna borrningar.

De presenterade resultat ifrån deras senaste borrning den 12/11. Detta Pm har helt marknaden förbisett.

"INLEDANDE RESULTAT FRÅN PÅGÅENDE BORRKAMPANJ Copperstone Resources AB har nu genomfört den första etappen av den pågående borrkampanjen på Copperstoneprojektet. Inledande okulär besiktning av erhållna borrkärnor visar på tydlig och ytnära mineralisering. Resultaten stödjer hypotesen om en förväntad mineraliserad horisont och styrker antagandet att Copperstoneprojektet är en storskalig kopparmineralisering och att mineraliseringens struktur har en öst-nord-östlig trend. Analysarbete pågår för närvarande och Bolaget återkommer så snart resultat erhålls"

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/11/12/copperstone-resources-inledande-resultat-fran-pagaende-borrkampanj.html

Dessa borrnings resultat styrker bolagets antagande att bolaget har en mycket stor kopparfyndighet.

Koppar är en metall som inte rasat nämnvärt i pris. Kopparmalm är fortfarande lönsamt att bryta. Det råder dessutom brist på stora kopparfyndigheter världen över.

Därför är det extra bra att den statliga norrlandsfonden investerat i Cooperstone.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201509/21/20150921082528_Realtid795/20150921082528_Realtid795.dbp.asp

"Copperstone Resources AB är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.


Nu vill bolaget finansiera framtagandet av en internationellt erkänd mineraltillgångsbedömning av Copperstoneprojektet. I och med detta tar bolaget ett steg i riktning att gå från ett prospekteringsbolag till att bli ett gruvutvecklingsbolag.

- Vi har i första hand ambitionen att utveckla Copperstoneprojektet fram till den punkt då beslut fattas om gruvstart med tillhörande kompetensskifte, anställningsbehov och finansiering, säger Per Storm, VD Copperstone Resources AB.

Hittills har bolaget genomfört en uppskattning av mineralförekomsterna inom det utvärderade området, baserad på en omtolkning av tidigare, i allt väsentligt opublicerad information från tidigare borrningar. Denna uppskattning, presenterad som ett ”exploration target” enligt den australiensiska JORC-standarden indikerar en betydande förekomst med stor ekonomisk potential. Norrlandsfondens finansiering ska användas till att genomföra ytterligare prospekteringsarbeten i Copperstoneprojektet.

- Det är mycket positivt att Norrlandsfonden som statlig aktör stödjer utvecklingsbolag inom gruvindustrin. Konkret innebär detta att vi kommer att intensifiera de arbeten som i första hand syftar till en mineraltillgångsbedömning enligt JORC inom Copperstoneprojektet, samt att vi avser att inleda kärnborrningar under hösten, säger Per Storm."

En av Sveriges mest lönsamma gruvor igenom tiderna är Boliens Aitik Gruva.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aitikgruvan

En stor del av Bolidens lönsamhet kommer från deras koppar gruva.

Koppar har till skillnad mot järnmalm och guld inte rasat lika mycket i pris.

Därför bör prospekteringsföretag med stora kopparfyndigheter uppvärderas. Speciellt Cooperstone som tydligen har bevisat att deras inmutningar innehåller en kopparfyndighet i världsklass.

När andra bolag inom malmer som idag är olönsamma att bryta rusar hundratals procent. Bör därför Cooperstone uppvärderas eftersom deras fyndighet har helt annat ekonomiskt värde idag än ex Guld och järnmalm.

http://www.infomine.com/investment/metal-prices/copper/all/

Idag har Cooperstone aktien stigit en del. Framförallt som resultat av hypen kring NordicMines och andra mindre gruvbolag och senaste borr resultatet. Men i Cooperstone anser jag en uppvärdering är befogad eftersom bolaget har en toppfyndighet av en malm där priserna fortfarande är höga. Jämfört med ex. Botnias, Beowulf och Lovisagruvens börsvärde finns definitivt en hög uppsida kvar i aktien.

/Bjaen