ENEA

Enea

News article

Print

ENEA: SÄLJER NORDISK KONSULTVERKSAMHET FÖR CA 140 MKR (NY)

(Lägger till från det fjärde stycket)
STOCKHOLM (Direkt) Enea säljer koncernens svenska konsultbolag i Stockholm, Lund och Linköping till Xdin som ingår i franska Alten Group.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Köpeskillingen för de ...

(Lägger till från det fjärde stycket)
STOCKHOLM (Direkt) Enea säljer koncernens svenska konsultbolag i Stockholm, Lund och Linköping till Xdin som ingår i franska Alten Group.
Det framgår av ett pressmeddelande.	
Köpeskillingen för de sålda enheterna uppgår till cirka 140 miljoner kronor. Försäljningen innebär en reavinst om cirka 66 miljoner kronor och kommer att påverka Eneas kassaflöde positivt med cirka 135 miljoner kronor under första och andra kvartalet.
De avyttrade verksamheterna omfattar 228 medarbetare och cirka 90 underkonsulter vilket motsvarar drygt hälften av Eneas totala konsultverksamhet. De nordiska enheterna omsätter tillsammans cirka 300 miljoner på årsbasis. Affärsområde Consulting, som inkluderar den nordiska konsultverksamheten, rapporterade en rörelsemarginal på 3,3 procent för årets första nio månader.
Enea genomför affären för att kunna fokusera på bolagets verksamhet inom mjukvara. 
"Genom att sälja av denna del renodlar vi Eneas verksamhet och får möjlighet att investera inom områden som Linux, realtidsoperativsystem, hårdvarumiljöer och produktnära tjänster", säger Eneas vd Anders Lidbeck i pressmeddelandet. 
Efter avyttringen består Eneas verksamhet av 400 medarbetare i nio länder.
"Vi vill bli världsledande på operativsystemslösningar mot industrin för trådlös kommunikation. På den marknaden sker en stor teknikutveckling som öppnar upp goda möjligheter för oss. Men för att lyckas behöver vi fokusera våra insatser till detta område. I och med denna affär kan vi göra just det", fortsätter Anders Lidbeck.
Den avyttrade verksamheten kommer att övergå till köparen Xdin under första kvartalet 2012.