ENEA

Enea

News article

Print

ENEA: FÖRSÄLJNINGSLIKVID EJ ÖRONMÄRKT, INGA FÖRVÄRVSPLANER -VD

STOCKHOLM (Direkt) Pengarna Enea får in från försäljningen av den nordiska konsultverksamheten är inte öronmärkta till någon specifik investering och bolaget har heller inte några omedelbara förvärvsplaner.
Det säger Eneas vd Anders ...

STOCKHOLM (Direkt) Pengarna Enea får in från försäljningen av den nordiska konsultverksamheten är inte öronmärkta till någon specifik investering och bolaget har heller inte några omedelbara förvärvsplaner. 
Det säger Eneas vd Anders Lidbeck till Nyhetsbyrån Direkt. 
"Kan vi inte göra bra investeringar för de pengarna i bolaget så kommer vi se till att de kommer våra aktieägare till godo på annat sätt, men det är inget beslut som är fattat idag", säger han. 
Anders Lidbeck betonar att försäljningslikviden om 135 miljoner kommer att vara helt utbetald till Enea först under andra kvartalet nästa år. Då får styrelsen göra en ny utvärdering av läget och av vilka behov som finns. 
Enea ska nu fokusera på mjukvaruaffären och enligt Anders Lidbeck ska bolaget även under 2012 försöka förbättra erbjudandet inom Linux. Det kan ske genom omfördelning av interna resurser och nyanställningar.   
"Historiskt sett har Enea inte varit så duktigt på att göra förvärv, så vi kommer att vara otroligt noga nästa gång vi gör ett förvärv", säger Anders Lidbeck. 
Den avyttrade konsultdelen motsvarade drygt hälften av Eneas totala konsultverksamhet, sett till antalet anställda. Omsättningsmässigt stod de sålda enheterna för cirka 75 procent av konsultintäkterna. Enea har inga avyttringsplaner för den kvarvarande konsultverksamheten som huvudsakligen finns i Kina och Rumänien och som är hårdare knuten till mjukvaruförsäljningen.    
"Vi kommer att fortsätta att ha tjänster som en del av vår produktleverans. I dagsläget betyder denna försäljning inget för vår övriga konsultverksamhet som är en viktig del av vår affär", säger Anders Lidbeck.