ENEA

Enea

Research update

Print

Enea: Stort förvärv uppväger Ericsson-tapp

Eneas Qosmos-förvärv adderar en marknadsledare med 75 procents andel av ett nischsegment i snabb, strukturell tillväxt. Förvärvet innebär redan för 2017 intäkter i nivå med Eneas hela Ericsson-exponering.

Det annonserade skiljeförfarandet kan innebära extra royalties på runt 900 MSEK, att jämföra med dagens market cap på 1 400 MSEK. I potten ligger dessutom en minst 100 procent högre royalty framgent, baserarat på royaltynivån 100 MSEK. Förlust i processen innebär status quo för royaltynivåerna.

Aktiemarknaden har hittills inte åsatt en enda krona i värde åt ovanstående men vi höjer estimaten. Nytt base och bull case anges till 119 respektive 225 SEK per aktie (f.d. 96 & 159). Bear case blir kvar på 61 SEK då Ericsson-risken neutraliserar Qosmos-tillväxten.

Continue reading (pdf) icon-download