FING B

Fingerprint Cards

Press release

Print

Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB

Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards ABAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556154-2381 Fingerprint Cards ABInstrumentSE0008374250 Ordinary sharesInnehavareMorgan Stanley Före transaktionenAntal ...

Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556154-2381 Fingerprint Cards AB
InstrumentSE0008374250 Ordinary shares
InnehavareMorgan Stanley
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2017-01-05
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier500
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter500
Andel
 - aktier0,0002 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,0001 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,0001 % 500
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 24,1537 % 15 646 691
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,233 % 877 561
 
TOTALT4,3868 % 16 524 752
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMorgan Stanley Capital Services LLC
 - antal rösträtter877 561
 - andel av rösträtter0,233 %
 - bolagMorgan Stanley Smith Barney LLC
 - antal rösträtter500
 - andel av rösträtter0,0001 %
 - bolagMorgan Stanley & Co. LLC
 - antal rösträtter15 646 691
 - andel av rösträtter4,1537 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter16 524 752
 - andel av rösträtter4,3868 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnCraig Horsley
 - telefon+441412457736
 - mejlcraig.horsley@ms.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.