GENO

Genovis

Market Cap 377.3M

Genovis är ett Lundabaserat bolag, grundat 1999, som tillhandahåller enzym för analys av biologiska läkemedel. I bolagets produktportfölj finns idag 14 unika enzym för antikroppsklyvning, sockermolekylsklyvning och antikroppsmärkning. Bolagets produkter befinner sig på en marknad som omfattar hela life supply chain inom biologiska läkemedel. Genovis har ett eget dotterbolag i USA som bearbetar den amerikanska marknaden, den europeiska marknaden bearbetas från huvudkontoret i Lund medan den asiatiska marknaden initialt bearbetas via distributörer. Totalt har Genoviskoncernen cirka 20 anställda.  

+ more

Redeye Research

Reports

Notes