GENO

Genovis

Research update

Print

Genovis: Fokus på Asien och nya produkter

Genovis visade en stark försäljningsutveckling i det andra kvartalet, även om utfallet och EBIT kom in en bit under våra förväntningar. Vi bedömer att tillväxttakten kommer att fortsätta på höga nivåer likt tidigare. Det är hänfört till ett stadigt inflöde av nya kunder, större volymer från återkommande kunder och ökade satsningar på den asiatiska marknaden.

Genovis har ingått ett distributionsavtal med Beijing Zhongyuan för den kinesiska marknaden. Det är en framtidsmarknad med hög tillväxt och där det investeras mycket i utvecklingen av biologiska läkemedel. Vi bedömer att ytterligare avtal på den asiatiska marknaden kommer att ingås det närmaste året.

Vi har gjort ett par mindre nedjusteringar i våra prognoser för de kommande fyra kvartalen, men lämnar vårt motiverade värde oförändrat på 5,2 kronor per aktie. Genovis börjar närma sig positivt EBITDA, vilket förväntas ske på årsbasis under 2018.

Continue reading (pdf) icon-download