HMED

Hansa Medical

Research note

Print

Hansa Medical: Farstorp säljer aktier

Bolaget meddelar idag att Farstorp minskat sitt innehav och nu äger cirka 3 procent jämfört med 16,5 procent vid årsskiftet. Sedan Bo Håkanssons bortgång hösten 2014 förvaltas aktierna av dödsboet som sålt aktier i flera omgångar. Med dagens försäljning är det potentiella överhänget borta och det ser vi som positivt.

Hansa Medical meddelar idag att de informerats om att storägaren Farstorps Gård AB har sålt aktier. Nu äger de cirka 1 miljon aktier, vilket motsvarar en ägarandel på cirka 3 procent. Vid årsskiftet hade Farstorp 5 350 182 aktier, vilket var 16,5 procent av kapitalet och rösterna.

Sedan Bo Håkanssons tragiska bortgång hösten 2014 har Farstorps Gård förvaltats av dödsboet och ägarandelen har gradvis minskat från 42,7 procent. Aktierna går i arv, men det innebär inte nödvändigtvis att engagemanget gör det.

Marknaden har betraktat Farstorps kvarvarande ägarandel på 16,5 procent som ett potentiellt överhäng som skulle kunna pressa aktien. Därmed är vi positiva till att de nu hamnar i nya händer. De cirka 1 miljoner aktier som Farstorp har kvar måste de behålla i minst 12 månader och därmed betraktar vi överhänget som borta.

Köpare av aktierna är ”ett begränsat antal långsiktiga institutionella investerare”. En av köparna var Gladiator som köpte 1 miljon aktier. Vid årsskiftet ägde de cirka 1 procent av aktierna, de köpte mer under början av 2016 och flaggar nu upp med en ägarandel av 7,7 procent. Resterande cirka 5 procent av posten lär framgå av ägarlistorna framöver. Bengt Ågerups Nexttobe har sedan tidigare en ägarandel på cirka 29 procent och blir därmed en tydligare huvudägare till bolaget.

Download our latest Research Report from 2017-08-11

Download full report icon-download