HMED

Hansa Medical

Research update

Print

Hansa Medical: Ambitiöst kliniskt program

De kliniska studierna fortskrider enligt plan. En är färdigrekryterad och en annan kommer bli det inom kort, vilket innebär att samtliga patienter kommer ha följts upp under Q4. Ytterligare en studie med IdeS inför njurtransplantation kommer startas i USA inom kort och fler indikationer är på gång. Även om det är lite av väntans tider just nu kan man konstatera att 20 patienter hittills behandlats med IdeS och genomgått njurtransplantation. Vi ser fram emot data, men det är lovande att det tycks fungera väl utan allvarliga komplikationer som vi känner till. Rapporten levde upp till våra förväntningar och vi gör endast mindre justeringar. Vårt motiverade värde höjs till 66 (64) kronor per aktie, vilket motsvarar cirka 60 procent uppsida. Risknivån är relativt hög.

Continue reading (pdf) icon-download