HMED

Hansa Medical

Research note

Print

Hansa Medical: Inga större överraskningar i Q2

Dagens rapport var relativt odramatisk eftersom de flesta betydande framsteg tenderar att rapporteras löpande. Vi konstaterar att aktiviteten är hög och att de resultat som framkommit hittills är mycket lovande.

De viktigaste framstegen har rapporterats löpande och därmed utgjorde kvartalsrapporten mer en summering av läget. Sammantaget är de kliniska data som kommer fram i de olika studierna mycket lovande. Samtidigt bör man vara försiktig med att ta ut alltför mycket i förskott eftersom små detaljer kan stjälpa lovande projekt när fler patienter behandlas. Det viktigaste just nu är de tre pågående fas II-studierna med IdeS i sensitiserade patienter inom njurtransplantation.

Den svenska fas II-studien som utförs i Uppsala och Huddinge och i den har samtliga patienter behandlats och transplanterats. Det meddelades den 19 april och med en uppföljningstid på 6 månader är den slutförd i oktober. Preliminära resultat kommer presenteras vid en konferens i Hong Kong i augusti.

Två fas II-studier pågår i USA. Initiala data från den första presenterades i juni och samtliga 10 patienter hade behandlats och därefter transplanterats. Den andra studien är en multicenterstudie som är avsedd att vara registreringsgrundande. FDA gav klartecken att starta i april och den 19 juli meddelade Hansa Medical att rekryteringen påbörjats i Los Angeles. Avsikten är att rekrytera 20 patienter under 12 månader med en uppföljningstid på 6 månader.

För de tre autoimmuna sjukdomarna TTP, anti-GBM och GBS pågår förberedelser för att starta fas studier med behandling av IdeS. I VD-ordet uppges TTP ligga närmast start i samarbete med University College London.

Den 19 juli uppgav även bolaget att det förvärvat Immago Biosystems som har rättigheterna till det så kallade EnzE-konceptet där antikroppsbaserad immunterapi kombinerats med IdeS eller EndoS för att på så sätt förbättra behandlingseffekten. Det är ett intressant område där det händer mycket, men än så länge betraktar vi det som ett spännande forskningsprojekt.

I övrigt pågår utvecklingen kring EndoS och projektet med upprepad behandling som tidigare kallats för andra generationens IdeS har nu fått benämningen NiceR.

HBP-assay som är en diagnostisk metod för prediktion av sepsis som marknadsförs av Axis-Shield. En ny och mer användarvänlig metod kommer troligen lanseras under 2016. Förhoppningsvis kommer det innebära att försäljningen lyfter från dagens mycket låga nivå, men det lär ändå hamna i skuggan av läkemedelsutvecklingen.

Kvartalsresultatet är inte det viktigaste för den här typen av bolag. Försäljningen på 0,5 (0,5) miljoner kronor är royaltyintälter från Axis-Shield Diagnostics. Rörelsekostnader på 31 (23) miljoner kronor var cirka 10 miljoner kronor högre än under de två senaste kvartalen och det är framför allt FoU-kostnader som ökar, vilket är logiskt med tanke på det skede bolaget befinner sig i. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 133 miljoner kronor jämfört med 158 i slutet av Q1.

Sammantaget går verksamheten framåt på ett bra sätt. Aktiviteten kring kliniska studier är hög samtidigt som bolaget även fokuserar på att ta fram nya koncept. Vi räknar med att det kommer behövas mer kapital på sikt för att ta tillvara på marknadspotentialen, men det skulle kunna ske från en högre aktiekurs än idag. Vårt motiverade värde inför rapporten var 66 kronor per aktie.

 

Download our latest Research Report from 2017-08-11

Download full report icon-download