HMED

Hansa Medical

Research note

Print

Hansa Medical: Q3 bjuder inte på några överraskningar

Hansa Medical släppte tidigare i dag rapporten för årets tredje kvartal. Då de flesta framsteg rapporteras löpande och eftersom kvartalsresultaten i dagsläget inte är värdedrivande så var rapporten odramatisk. Studierna rullar på och utvecklingen av IdeS går enligt plan. Resultat från den potentiellt registreringsgrundade studien förväntas finnas tillgängliga under första halvan av 2018. Bolagets ägarbild och kassa förväntas stärkas genom en meddelad riktad emission om 185 miljoner kronor.

IdeS-projektet rullar på och under oktober behandlades den första patienten i Highdes, en potentiellt registreringsgrundande multicenterstudie som genomförs i USA och troligtvis även Europa. Målet är där att rekrytera 20 patienter under en 12-månadersperiod för behandling och uppföljning om 6 månader, vilket betyder att slutresultat kan finnas tillgängliga under första halvan av 2018.

Från den svenska fas II-studien rapporterades man preliminära resultat i augusti. Där visade man att samtliga 10 patienter behandlats och transplanterats med goda resultat. Patienterna följs under sex månader efter behandling och studien förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2016. Resultaten kommer bli en del av marknadsansökan för IdeS i sensitiserade patienter som väntar på njurtransplantation.

IdeS utvecklas även för behandling av förvärvad Trombotisk trombocytopen purpura (TTP) och där har en fas II-studie påbörjats efter kvartalets utgång. Studien görs i samarbete med University College London Hospitals och resultat förväntas komma under 2017.

Rörelsekostnader under kvartalet uppgick till 28 (31 under Q2-16) miljoner kronor och totala royaltyintäkter från HBP-assay låg på 0,5 (0,5) miljoner kronor vilket ger ett periodresultat på -27 (-31). Detta ligger i ungefärlig nivå med våra estimat då vi förväntar oss helårsresultat på -101 miljoner kronor. Likvida medel uppgick till 104 (133) miljoner kronor men kan komma att utökas inom kort.

För att stödja den fortsatta utvecklingen så har bolaget efter periodens utgång föreslagit en riktad nyemission om 185 miljoner kronor. En extra bolagsstämma har kallats och ärendet kommer röstas för den 21 november 2016 där 45 procent av rösterna redan förbundit sig till att rösta för emissionen. Vi har tidigare flaggat för ett framtida kapitalbehov och ser positivt på att bolaget tagit in kapitalet när man kan och inte när man måste.

Vi vill belysa att vi gjort ett analytikerbyte för Hansa Medical och i samband med detta gör vi en översyn av våra estimat. Ägarbilden och den finansiella positionen har förstärkts under kvartalets gång vilket gör att vi kommer utvärdera ratingen för bolaget. Detta kan komma att påverka avkastningskravet positivt. Inför dagens rapport uppgick motiverat värde till 74 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-08-11

Download full report icon-download