HMED

Hansa Medical

Research note

Print

Hansa Medical: Avbruten TTP-studie och transplantationsresultat

Hansa Medical kom med både positiva och negativa nyheter i dag. Dels så meddelade man att fas 2-studien inom förvärvad TTP avbryts efter endast två behandlade patienter då riskprofilen inte var tillräckligt god, men även att den svenska fas 2-studien inom transplantation gav mycket goda resultat.

Hansa Medical kom med negativa nyheter i morse då fas 2-studien i TTP har avbrutits efter endast två behandlade patienter. Man såg tidigt att effekten inte var den önskade och patienterna fick biverkningar så som feber, utslag och ledvärk. De asymtomatiska patienter som IdeS studerades inom har en förvärvad TTP men är inte aktivt svårt sjuka. I framtiden kan man tänka sig att Hansa fortsätter utvecklingen mot TTP, då i symtomatiska patienter, men detta är ännu för tidigt för att sia om. Detta är ett litet steg bakåt för Hansa men påverkar inte övriga projekt med IdeS. 

Bolaget kom dock även med positiva nyheter från den svenska fas 2-studien inom transplantation. Resultaten visade att IdeS uppnådde de primära och sekundära målen där samtliga 10 patienter de-sensitiserades och transplanterades framgångsrikt. Extensiv data från studien kommer troligtvis släppas under 2017 genom en vetenskaplig journal. 

Sammantaget så ger detta en mer nyanserad bild av IdeS kommersiella och terapeutiska potential samt risker. Värdet av TTP-projektet uppgick till 13 kronor i vår senaste rapport. Vi kommer behöva se över vår värderingsmodell och göra befogade justeringar. 

Download our latest Research Report from 2017-08-11

Download full report icon-download