HMED

Hansa Medical

Research note

Print

Hansa Medical: Preklinisk data inom GBS

Prekliniska studier inom GBS publicerades i dag i den medicinska journalen Experimental Neurology. Resultaten var positiva och tyder på att det teoretiska konceptet av IdeS inom GBS har god grund. En fas II-studie är under planering vilken skulle kunna dra i gång under andra halvan av 2017.

De prekliniska resultaten som publicerades var för kaninmodeller med Guillain-Barre Syndrom (GBS). GBS är en akut autoimmune sjukdom som orsakas av en IgG-medierad attack mot det perifera nervsystemet vilket skadar myelinskidan som isolerar nerver och nervrötter. Symtpomen är ofta delvis förlamning och muskelsvaghet, vilket blir livshotande i det fall hjärta och lungor påverkas. 

Studien kunde visa att IdeS hade en god effekt på IgG-antikropparna. Då GBS är ett allvarligt tillstånd så återuppstod antikropparna efter 7 dagar och sjukdomstillståndet försämrades återigen. Studien prövade upp till tre repeterade injektioner av IdeS vilket visade att den akuta sjukdomsfasen kunde förhindras i förlängningen. Likt tidigare studier så uppstod auto-antikroppar mot IdeS vid repeterad behandling och effekten per injektion avtog för var behandling. 

Sammanfattningsvis så visar studien att IdeS har potential till att bli en viktig del i behandlingen av GBS. Dagens behandlingsalternativ är plasmaferes och intravenöst immunoglobulin, vilka fungerar relativt bra men lämnar mer att önska. Cirka 40 procent av patienterna får bestående men i form av muskelsvaghet och smärta och cirka 3-7 procent av patienterna avlider. IdeS har potential att vara en stark konkurrent i behandlingen. Hansa planerar att starta en fas II inom en snar framtid, vilket vi uppskattar kunna starta mot slutet av 2017. Detta skulle kunna ge data under andra halvan av 2018 och därefter krävs troligtvis en registreringsgrundande studie för att lanseras inom indikationen.

Download our latest Research Report from 2017-08-11

Download full report icon-download