Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
HMED

Hansa Medical

Press release

Print

Presentation av resultat från den amerikanska studien med IdeS vid American Transplant Congress

I referatet med titeln "Experience with The Bacterial Enzyme IdeS (IgG Endopeptidase) for Desensitization of Highly-HLA Sensitized (HS) Kidney Allograft Recipients" dras slutsatsen att: 1. Donatorspecifika antikroppar elimineras ...

I referatet med titeln "Experience with The Bacterial Enzyme IdeS (IgG Endopeptidase) for Desensitization of Highly-HLA Sensitized (HS) Kidney Allograft Recipients" dras slutsatsen att: 1. Donatorspecifika antikroppar elimineras fullständigt av IdeS i HLA inkompatibla patienter. 2. IdeS tolereras i allmänhet väl med acceptabla biverkningar och 3. IdeS kan innebära en snabbare och mer bestående metod för att desensitisera HLA-sensitiserade patienter och därmed möjliggöra fördelarna med livräddande transplantation för dessa patienter.

IdeS, IgG degrading enzyme of Streptococcus pyogenes, är ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar snabbt och effektivt. Hansa Medical utvecklar IdeS som en unik och innovativ behandling för att möjliggöra njurtransplantation för sensitiserade patienter.

I den amerikanska studien behandlades 15 högsensitiserade patienter med genomsnittligt cPRA på 95% med IdeS 4-6 timmar före inkompatibel njurtransplantation. IdeS behandlingen resulterade i total eliminering av IgG och HLA-antikroppar. Fjorton av 15 patienter transplanterades framgångsrikt utan märkbara biverkningar. Antikroppsmedierad avstötning förekom hos fyra patienter och alla fyra svarade på anti-avstötningsbehandling. Ett transplantat förlorades till följd av antikroppar av IgM- och IgA-isotyp som inte var riktade mot HLA. Jämförelse av nivåerna av donatorspecifika antikroppar före IdeS behandling och en månad efter IdeS behandling i visar på betydande minskning för samtiliga patienter.

Referatet stödjer bolagets övertygelse att IdeS kan bli den första behandlingen som gör det möjligt att transplantera högsensitiserade patienter. Cirka 30 procent av njursjuka patienter som väntar på njurtransplantation är HLA-sensitiserade. HLA-sensitisering utgör ett betydande hinder för transplantation.

+----------------------------------+---------------------------------------+
|Titeln, tidpunkt och plats för   |#166 |
|presentationen vid ATC-kongressen:| |
|Abstract: | |
+----------------------------------+---------------------------------------+
|Författare: |S Jordan, MD1, J Choi,   PharmD1, C |
| |Kjellman, PhD2, L Winstedt, PhD2, X |
| |Zhang, PhD4, S Louie, MPh1, A   Kang, |
| |BS1, M Haas, MD, PhD3 and A Vo, |
| |PharmD1. 1Comprehensive Transplant   |
| |Center, Cedars-Sinai Medical Center, |
| |Los Angeles, CA, United States; 2Hansa |
| |  Medical, Lund, Sweden; 3Dept of |
| |Pathology, Cedars-Sinai Medical Center,|
| |Los   Angeles, CA, United States and |
| |4HLA, Cedars-Sinai Medical Center, Los |
| |  Angeles, CA, United States. |
+----------------------------------+---------------------------------------+
|Titel: |Experience with The Bacterial Enzyme |
| |IdeS (IgG Endopeptidase) for   |
| |Desensitization of Highly HLA |
| |Sensitized (HS) Kidney Allograft |
| |Recipients |
+----------------------------------+---------------------------------------+
|Datum: |30 April 2017 |
+----------------------------------+---------------------------------------+
|Plats: |Room E354B |
+----------------------------------+---------------------------------------+
|Tid: |4.30-6 pm |
+----------------------------------+---------------------------------------+
|Session: |Concurrent Session: Novel |
| |Immunosupression - DSA Monitoring |
+----------------------------------+---------------------------------------+
|Session Type: |Oral presentations |
+----------------------------------+---------------------------------------+

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2017 kl. 10:15 CET