IMMU

Immunicum

Research update

Print

Immunicum: Avancerar i studier

Den kliniska aktiviteten är hög hos Immunicum och bolaget driver nu tre egna studier inom cancerindikationerna: mRCC, HCC och GIST. Längst har bolaget kommit inom mRCC där en fas II-studie påbörjades i fjol. Inledningsvis har patientrekryteringen gått något trögt, men när nu även kliniker utanför Sverige kommer med förväntas rekryteringstakten bli bättre. En första rapportering från studien ger lovande signaler, där analyser av de första bortopererade tumörerna indikerar en tumörspecifik infiltration av CD8+ T-celler i patienter som behandlats med Intuvax. Detta är riktigt lovande data, då det i tidigare fas I/II-studie visats på samband mellan detta och förlängd överlevnad. Vi har justerat upp våra kostnadsestimat något för i år och nästa år, men har inte ändrat i våra projektantag-anden. Motiverat värde ligger kvar på 45 (45) kronor.

Continue reading (pdf) icon-download