IMMU

Immunicum

Research note

Print

Immunicum: MERECA-studien är nu igång i USA

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Det har varit en relativt lång väntan, men i dag uppger bolaget att första patient i USA kommit in i MERECA-studie. Som vi tidigare nämnt anser vi att en utökning av studien är betydelsefullt, framför allt för att långsiktigt skapa intresse för Intuvax och för den fortsatta kliniska utvecklingen i USA. Dagens besked leder dock inte till att vi gör några estimatförändringar.

I slutet av förra året fick Immunicum klartecken av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att utvärdera Intuvax (ilixadencel) i klinisk studie och nu har första patient rekryterats till fas II-studien, MERECA (metastaserad njurcancer (mRCC)). Att MERECA-studien utökas förbättrar givetvis möjligheten att få in fler patienter, men även att Intuvax kan få mer uppmärksamhet i USA. Allra viktigast är att amerikanska patienter behandlade i en fas II-studie ger möjlighet för att i ett nästa steg direkt gå vidare i en registreringsgrundande studie i USA.

Dagens besked ger oss ingen anledning till estimatförändringar och vi upprepar vårt motiverade värde i basscenariot om 46 kronor. Aktien hålls tillbaka av ett generellt svagt sentiment i marknaden kring läkemedelsutvecklande bolag, nyhetstunn period och en finansiell situation som kan behöva förbättras.

Närmast på agendan förväntar vi oss att bolaget rapporterar siffror för andra kvartalet (18 augusti) och här blir fokus på det finansiella läget. Under hösten räknar vi även med att bolaget kommer presentera studieresultat för Intuvax i patienter med levercancer.

Download our latest Research Report from 2017-12-18

Download full report icon-download