INDEX

InDex Pharmaceuticals

Market Cap 419.6M

InDex Pharmaceuticals är ett Stockholmsbaserat läkemedelsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar. Ledande projektet cobitolimod är under utveckling för behandling av måttlig-till-svår ulcerös kolit, en kronisk inflammation av tjocktarmen. En fas IIb-studie (CONDUCT) startade under första halvåret 2017 och resultat väntas runt årskskiftet 2018/2019. Efter det så är InDex mål att hitta en partner för cobitolimod inför fas III. Bolaget har en slimmad struktur och all produktion och utveckling sker genom outsourcing. Andra projekt under utveckling inkluderar ett bibliotek av oligonukleotider med antiinflammatoriska egenskaper och målet är att driva de mest lovande projekten fram till fas I. Flera år återstår innan InDex kan uppnå lönsamhet, men bolaget har årliga intäkter på knappt 400 000 kronor från DiBiCol, ett diagnostiskt kit för inflammatorisk tarmsjukdom.

+ more

Redeye Research

Reports

Notes