INDEX

InDex Pharmaceuticals

Research note

Print

InDex Pharmaceuticals: Förbereder för studiestart

INDEX meddelade i dag att en CRO är kontrakterad för att genomföra fas IIb CONDUCT-studien som startar under andra kvartalet 2017. 90 kliniker i tolv europeiska länder kommer att delta, vilket är 10 kliniker och två länder fler än vad som först kommunicerades. Detta bör ge goda förutsättningar för att få ett bra tempo på patientrekryteringen.

En ändring från tidigare kommunikation är att inga amerikanska kliniker kommer att inkluderas på grund av höga kostnader. USA är en stor marknad och kommer att vara en viktig del av en potentiell fas III. Index målsättning var att studera cobitolimod i 10-20 patienter för att öka kännedomen bland kliniker och på så sätt få en marknadsföring av produkten. Man har sedan tidigare erhållit en IND från FDA och inga förutsättningar ändras i och med detta.

Allt som allt så går studieförberedelserna enligt plan. Första patienten är planerad att inkluderas under andra kvartalet 2017 och bolaget anser att studieresultat bör finnas tillgänliga under Q4 2018. Vårt motiverade värde är 14 kronor per aktie och inga förändringar är befogade. 

Download our latest Research Report from 2017-09-11

Download full report icon-download