INDEX

InDex Pharmaceuticals

Research note

Print

InDex Pharmaceuticals: Odramatisk Q4

Index släppte i morse sin rapport för det fjärde kvartalet. Då viktiga nyheter rapporteras löpande och inga värdedrivande intäkter erhålls så var rapporten odramatisk. Förberedelserna för fas IIb dosoptimeringsstudien CONDUCT är i full gång och tycks gå enligt plan. Studien bör kunna inkludera den första patienten (av 215 totalt) under Q2 av 2017 och bolaget hoppas kunna redovisa resultat under Q4 2018. Upp till 90 kliniker i 12 länder kommer att rekryteras för genomförandet. För detta så har man en kassa på 193 miljoner kronor, vilket är tillräckligt för att ro studien i hamn.

Index Pharmaceuticals släppte i morse sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet, dess första kvartalsrapport som listat bolag (Index genomförde en IPO under året och började handlas den 11 oktober 2016). Rapporterade intäkter uppgick till 0,3 (0,1) miljoner kronor, vilket ger ett helårsresultat på 0,4 (0,4) miljoner kronor. Rörelseresultatet för Q4 var -16,4 (-6,4) miljoner kronor, med ett helårsresultat på -39,5 (-29,9) miljoner kronor. I samband med emissionen så fick bolaget in 250 miljoner kronor, netto 197 miljoner kronor efter emissionskostnader och kvittning av ett brygglån som man erhållit. Efter perioden så uppgick likvida medel till 193,2 miljoner kronor.

Utvecklingen av cobitolimod tycks gå enligt plan och bolaget förbereder för att kunna starta fas IIb-studien CONDUCT som kommunicerat i Q2 av 2017. Ett avtal med ett välkänt kontraktsforskningsbolag skrevs på i februari vilket kommer att ge bra förutsättningar för patientrekryteringen. Planen var från början att använda sig av kliniker i både Europa och USA, men den senare visade sig vara alltför kostsam att genomföra vilket gjort att man valt att utöka med fler Europeiska kliniker i stället. 90 kliniker i 12 länder kommer att användas. 215 patienter avses studeras och detta skulle kunna ge en smidigare rekrytering än tidigare väntat. Ett litet minus med att inte använda sig av Amerikanska kliniker är att kännedomen av cobitolimod blir mindre, vilket är negativt från ett marknadsföringsperspektiv. Detta anser vi dock inte ha någon påverkan på utvecklingen eller förutsättningarna i övrigt.

I övrigt så pågår produktion av substansen för CONDUCT och ansökning av studiegodkännande i de medverkande länderna. Inom de kommande månaderna så väntar vi oss även att fullständig design av studiegenomförandet kan kommuniceras. Index arbetar även med utvecklingen av andra DIMS-substanser inom inflammatoriska sjukdomar. Dessa är baserade på likartad mekanism som cobitolimod. Prekliniska studier har inletts och där får man utvecklingsbidrag från VINNOVA för genomförandet. Under 2016 så erhölls 0,3 miljoner kronor och i januari 2017 så får man ytterligare 1,4 miljoner kronor. Hela bidraget är på 1,8 miljoner kronor och därmed är i stort sett allt bidrag betalt. 

I december 2016 släppte vi vår initialanalys på Index och inga förändringar har gjorts i våra antaganden sedan dess. Vårt motiverade värde för aktien uppgår till 14 kronor. 

Download our latest Research Report from 2017-09-11

Download full report icon-download