INDEX

InDex Pharmaceuticals

News article

Print

INDEX PHARMACEUTICALS: HUVUDRES COBITOLIMOD FAS 2B I 4KV 2018


STOCKHOLM (Direkt) Index Pharmaceuticals förväntar sig att kunna redovisa huvudresultat i fas 2b, under studienamnet Conduct, med läkemedelskandidaten cobitolimod i det fjärde kvartalet 2018.Det sade Index Pharmas vd Peter Zerhouni under sin ...

STOCKHOLM (Direkt) Index Pharmaceuticals förväntar sig att kunna redovisa huvudresultat i fas 2b, under studienamnet Conduct, med läkemedelskandidaten cobitolimod i det fjärde kvartalet 2018.

Det sade Index Pharmas vd Peter Zerhouni under sin presentation vid Stockholm Corporate Finance Life Science dag.

Cobitolimod utvecklas för behandling av den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit vid tredje linjens behandling.

Index Pharmaceuticals vill utlicensiera cobitolimod till en partner innan starten av fas 3-studier.

"Väldigt stora affärer visar att de stora drakarna ser potentialen i det här", sade Peter Zerhouni och refererade under sin presentation till fyra affärer inom området för inflammatorisk tarmsjukdom.

I april 2014 inlicensierade Celgene läkemedelskandidaten mongersen i fas 2. De finansiella villkoren utgjordes av en upfrontbetalning på 710 miljoner dollar plus 1,9 miljarder dollar i möjliga milstolpsbetalningar och royalty.

Nästa storaffär som angavs som referens är Celgenes förvärv av Receptos i juli 2015 för 7,2 miljarder dollar. Detta förvärv inkluderade dock även projekt inom MS. Peter Zerhouni nämner dock att även om Receptos tillgång inom inflammatoriska tarmsjukdomar, som då låg i fas 2, bara motsvarar en del av värdet rör det sig om stora belopp.

Den tredje affären inom området som togs upp var Gileads inlicensiering av läkemedelskandidaten filgotinib i september 2015. Villkoren omfattade en upfrontbetalning om 300 miljoner dollar, 425 miljoner dollar i köp av aktier, möjliga milstolpsbetalningar om upp till 1,35 miljarder dollar samt royaltynivåer från 20 procent.

Slutligen berördes Astra Zenecas dotterbolag Medimmunes utlicensiering av Medi2070 i fas 2a till Allergan i oktober 2016. Villkoren innehöll en upfrontbetalning om 250 miljoner dollar, möjliga milstolpsbetalningar om upp till 1,27 miljarder dollar samt royalty.

Index Pharmaceuticals har dock konkurrens inom utvecklingen av nya läkemedel mot ulcerörs kolit.

"Det är ganska många som håller på, men vi ligger bra till", sade Peter Zerhouni.

Bolaget sätter dock sin tilltro till cobitolimod som tillhör en ny läkemedelsklass och enligt Peter Zerhouni utgör "ett säkrare och mer effektivt behandlingsalternativ".