INDEX

InDex Pharmaceuticals

Research note

Print

InDex Pharmaceuticals: Cobitolimod-presentation vid ECCO

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Data om cobitolimods verkningsmekanism presenteras på ECCO, ännu ett kvitto på intresset kring projektet.

InDex meddelade i dag att data från bolagets ledande projekt, cobitolimod, kommer att presenteras muntligt vid European Crohn's and Colitis Organisation's (ECCO) kongress, den största av sitt slag (länk till abstrakt). Datan rör verkningsmekanismen, vilka offentliggjordes under slutet av 2017 (note).

Datan tyder på att lokal administrering med cobitolimod, en TLR9-agonist, kan modulera immunresponsen i musmodeller och ulcerös kolit-patienter. Behandlingen minskar uttrycket av IL-17 och minskar mängden Th17-celler, medan den ökar uttrycket av IL-10 i slemhinnan och mängden regulatoriska T-celler (T-reg). Sammantaget så modulerar det obalansen som uppstår i Th17/T-reg vid tarminflammation och ger en positiv, anti-inflammatorisk effekt. 

Det är positivt för InDex att cobitolimod presenteras på stora konferenser, både då det kan ge medvind i den pågående eller framtida studier, samt att doktorer och potentiella partners får upp ögonen för projektet. För bolaget så är det annars fokus på att genomföra CONDUCT, där cobitolimod studeras som induktionsterapi. InDex bedömer att resultat kan presenteras mot slutet av 2018 och studien tycks flyta på enligt plan. 

Vårt värderingsintervall för InDex uppgår till 4-24 kronor per aktie, där Base Case är 14 kronor per aktie. Vi bedömer att det finns en mycket fördelaktig risk/reward i aktien, med mindre än 12 månaders investeringshorisont. Se våra tidigare analyser för att få en bättre förståelse för hur vi ser på bolagets potential (initialanalys, update, update). 

Download our latest Research Report from 2018-03-14

Download full report icon-download