IVSO

Invisio Communications

Research note

Print

Invisio Q2'18 preview: Tillbaka till tillväxt

Invisio rapporterar sitt Q2 den 17 augusti nästa vecka. Här är våra förväntningar på Q2-rapporten.

Q2 har efter det lugna Q1 varit ytterligare ett tyst kvartal med endast ett pressmeddelande om en uppföljningsaffär på 20 MSEK från amerikanska SFAB i slutet på maj. Vi gör därför inga estimatförändingar inför rapporten utan väntar oss, precis som tidigare, en försäljning på 99 MSEK, motsvarade 18 procents tillväxt samt ett EBIT-resultat om 22 MSEK att jämföra med 14 MSEK förra året. Vi väntar oss således att Invisio återgår till en god tillväxt efter att ha tappat 4 procent av försäljningen under Q1 jämfört med föregående år. Någon vautamedvind från pundet räknar vi emellertid inte med då Invisio numera hedgar en stor del av försäljningen. 

Vi bedömer att aktien har påverkats negativt av nyhetstorkan men att detta till stor del beror på att marknaden inte fullt ut har uppmärksammat att Invisio har höjt ribban väsentligt för att pressmeddela vunna affärer - från 5 MSEK till cirka 20 MSEK. Den alltid viktiga orderingången är därmed extra intressant i Q2-rapporten. En orderingång på strax under 70 MSEK skulle, enligt oss, vara väl godkänt.

Vi ser även fram emot en uppdatering rörande intercom-lösningen då dess adresserbara marknad borde vara minst lika stor som, men sannolikt större, än bolagets traditionella marknad. Vi antar även att ASP för intercomen är minst 5-6 gånger högre. Enligt tidigare information kommer intercom-lösningen vara tillgänglig i slutet på 2018. Order på intercom:en utgör tillsamans med TCAPS och moderniseringsprogrammen kurskatalysatorer som kan driva kursen till vårt base case på 75 SEK per aktie. Notera dock att vi, som vi tidigare skrivit, senare kommer sänka vårt ägarbetyg, vilket slår 3 SEK på värderingen, om inte styrelseledamöterna utökar sina aktieinnehav (Det lägre ägarintresset efter att två nya styrelseledamöter tillkom, och två gamla med stora innehav försvann, utgör enligt pilotskolan och vår ratingmodell en risk).

 

Download our latest Research Report from 2018-08-21

Download full report icon-download