IRLAB A

IRLAB Therapeutics

Market Cap 2,486.7M

IRLAB Therapeutics är ett forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Göteborg. Verksamheten är fokuserad mot behandling av sjukdomstillstånd inom det centrala nervsystemet (CNS) och, för närvarande, specifikt mot ännu icke-tillfredsställda medicinska behov inom Parkinsons sjukdom. Bolaget grundades 2013 och har i dagsläget 15 anställda varav de flesta är verksamma inom forskning och utveckling. Sedan februari 2017 är bolagets A-aktie noterat på First North Stockholm.

+ more

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post