LAGR B

Lagercrantz Group

Research note

Print

Lagercrantz: 2 förvärv (på 3 dagar)

Lagercrantz höjer förvärvstempot och annonserar idag ännu en affär på bara tre dagar. Båda bolagen ser ut att vara typiska för Lagercrantz, med god och stabil lönsamhet och en omsättning omkring 100 MSEK.

R-Contracting AB, som är det senaste förvärvet, konstruerar och säljer pumpsystem till sprinkleranläggningar, processindustri och kraftanläggningar. Bolaget omsätter cirka 110 MSEK på den skandinaviska marknaden. Lönsamheten under det senaste året har vi inte koll på. Men åren dessförinnan steg rörelsemarginalen från 11 procent 2014/15 till 18 procent 2015/16. Omsättningen under dessa år låg strax under 100 MSEK.

Tidigare i veckan annonserades förvärvet av Profsafe AB. De tillverkar och säljer en mängd olika typer av säkerhetsskåp samt marknadsför och distribuerar utrustning för kontanthantering till detaljhandeln. Årlig försäljning är omkring 85 MSEK huvudsakligen i Sverige men också i övriga Norden. De har bland annat ett dotterbolag i Norge. Profsafe har växt skapligt snabbt de senaste åren, men det beror sannolikt främst på ett par förvärv. Uppgifterna från PRV (som inkluderar huvuddelen, men inte hela koncernen) visar att bolaget haft rörelsemarginaler omkring 12-14 procent de senaste två åren.

Båda bolagen är som sagt typiska Lagercrantzbolag med verksamheter i relativt mogna och stabila branscher och med en viss teknikhöjd. Båda förvärven väntas ge ett litet positivt nettobidrag till koncernens vinst. Även om de nya bolagen haft lite högre rörelsemarginaler än Lagercrantz är det däremot tveksamt om de kommer bidra till fortsatta EBIT-marginallyft, eftersom koncernen skriver av immateriella tillgångar från sina förvärv. EBITA-marginalen bör dock förbättras en aning. 

Download our latest Research Report from 2018-01-29

Download full report icon-download