LIDDS

LIDDS

Initiating coverage

Print

LIDDS: Mot ökad livskvalité

LIDDS är ett svenskt drug delivery bolag aktivt inom utveckling av en läkemedelskandidat för lokal behandling av prostatacancer. Bolaget är i slutfasen av kliniska fas IIa-studier. Vi förväntar oss kompletterande klinisk data i augusti och att bolaget initierar fas IIb-studier under 2016. Bolagets läkemedelskandidat, Liproca, bygger på en känd aktiv substans vilket ökar sannolikheten att projektet når marknad. Data som hitintills presenterats visar lovande resultat med reducerat PSA-värde och tumörvolym. I vårt huvudscenario uppgår vårt motiverade värde till 17,0 kronor per aktie. Vi anser att kompletterande fas IIa-data kan ge ett potentiellt positivt incitament för aktiekursen.

Continue reading (pdf) icon-download