LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Positiva besked från djurstudie

LIDDS meddelade under eftermiddagen att man framgångsrikt genomfört en placebokontrollerad preklinisk studie med docetaxel. LIDDS har med sin NanoZolid-plattform en ny teknologi för att generera nya läkemedel snabbare och kostnadseffektivare än vad som är möjligt med traditionell läkemedelsutveckling.Vi ser det därför som klart positivt att LIDDS avancerar med ytterligare projekt utöver Liproca och vi anser att dagens nyhet validerar NanoZolids potential.

LIDDS har i en nyligen avslutad placebokontrollerad djurstudie visat att lokal behandling med docetaxel visat likvärdig effekt på lungcancerceller jämfört med systemisk behandling men utan att ge upphov till de systembiverkningar som läkemedlet orsakar. Således kan LIDDS med sin NanoZolids depot lösning erbjuda patienter ett likvärdigt behandlingsalternativ samtidigt som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Vi ser vidare potential för docetaxel projektet inom flertalet solida cancerindikationer, bland annat magcancer och huvud- och halscancer. 

 

LIDDS NanoZolids är en biologiskt resorberbar-biokompatibel formulering med reglerad fördröjd frisättning, en teknologi som LIDDS enligt vår mening är ensamma om.  Teknologiplattformen kan bidra till stark positionering av LIDDS produktportfölj i kommersiellt attraktiva terapiområden, bland annat cytostatika. LIDDS har vidare med sin NanoZolid-plattform en ny teknologi för att generera nya läkemedel snabbare och kostnadseffektivare än vad som är möjligt med traditionell läkemedelsutveckling. Vi ser det därför som klart positivt att LIDDS avancerar med ytterligare projekt utöver Liproca. 

 

Docetaxel är en av de mest använda anticancersubstanserna inom onkologin och standardbehandling för flertalet cancerindikationer inklusive prostata-, bröst- lung- och mage och är den aktiva substansen i cytostatikan Taxotere, vilken marknadsförs av Sanofi-Aventis. Innan patenten började gå ut 2010, sålde Sanofi-Aventis produkten för 3 miljarder USD 2009. Taxotere har efter patentens utgång fortsatt att vara en starkt efterfrågad produkt.

 

Inför dagens nyhet uppgick vårt motiverade värde till 23,5 SEK och vi ser fortsatt betydande uppsida till dagens nivåer. De nyheter som bolaget presenterat borde ge ett positivt sentiment för aktien och bryta den diagonala trenden. 

 

Download our latest Research Report from 2017-09-05

Download full report icon-download