LIDDS

LIDDS

Research update

Print

LIDDS: Studiestart med Liproca Depot & fler projekt på frammarsch

Det formella godkännandet för att starta LPC-004 fas IIb är i hamn. Liproca Depot kommer att studeras i 50-60 diagnostiserade, obehandlade, patienter med en icke-aggressiv prostatacancer. Förberedelserna har pågått under en längre tid och rekrytering har potential till att gå smidigt. Resultat bedöms kunna presenteras i mitten av 2018. Flera tidiga projekt är även på väg att träda in i ett nytt skede. Docetaxel har kommit längst och vi förväntar oss att det kan gå in i fas I under slutet av 2017/början av 2018. Uppdateringar kring antikroppsprojektet, Belina-projektet, och doxorubicin bedömer vi komma under året, varefter mer klarhet kring framtiden framkommer. Ökade kostnader i och med en ambitionshöjning påverkar våra prognoser. Vår värdering påverkas dock inte till någon stor grad då vi även sänkt avkastningskravet från 19,9 till 19,3 procent. Vårt Base Case är nu 17 (18) kronor per aktie. Bull och Bear Case är 49 (47) respektive 2 (3) kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download