LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Väntad emission ger kapital för satsning

LIDDS meddelade i morse att man genomför en riktad emission om 17,3 miljoner kronor. Flera privatinvesterare tar en del i emissionen som nu ger bolaget möjlighet till en mer offensiv satsning under 2017 och 2018. Utspädningen påverkar vårt värderingsintervall negativt.

Med den utspädning som skett så hamnar vårt värderingsintervall på 16 (17) kronor per aktie i Base Case, 43 (49) kronor i ett Bull case och 3 (2) kronor i ett Bear case. Utspädningen av aktier är 13,1 procent men den förbättrade kassan bidrar med nästan 1 krona per aktie. 

Ägarbilden förbättras i och med de riktade emissioner vi sett under första halvåret. I senaste emissionen så tog Daniel Lifveredson (genom Immobilien Österreich AB) en position på 600 000 aktier och en plats i styrelsen. I denna emission så ingår flera investerare, bland andra Lars Wikander, huvudägare i LIDDS. 

Vi har tidigare flaggat för att en emission låg i görningen (här, här och här). Sammantaget så är det positivt att bolaget väljer att ta in kapital när man kan och där man nu står inför en mer offensiv satsning med flera projekt. Med en kassa på 30 miljoner kronor så bör det räcka till andra halvan av 2018 - tillräckligt för att skapa mervärde.

Download our latest Research Report from 2017-09-05

Download full report icon-download