LIDDS

LIDDS

Press release

Print

LIDDS and Recipharm säkerställer industriell tillverkning av en ny produkt för prostatacancer

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

LIDDS och Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) har etablerat en tillverkningslinje för LIDDS' nya prostatacancerläkemedel Liproca® Depot hos Recipharm i Solna. Tillverkningslinjen är ...

LIDDS och Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) har etablerat en tillverkningslinje för LIDDS' nya prostatacancerläkemedel Liproca® Depot hos Recipharm i Solna.

Tillverkningslinjen är avsedd för den första produkten baserat på LIDDS innovativa NanoZolid®-teknologi. Kliniskt prövningsmaterial har redan producerats och anläggningen är redo för framtida kommersiell tillverkning av Liproca® Depot eller andra farmaceutiska formuleringar som är baserade på NanoZolid®-plattformen. Tillverkningslinjen har anpassats för GMP-produktion och är industrialiserad enligt en unik process utvecklad av LIDDS och innebär installation av utrustning som är ny för läkemedelsindustrin.

"Efter framgångsrik tillverkning hos Recipharm kan LIDDS erbjuda licensavtal för Liproca® Depot med fördelen att det finns en validerad produktionsprocess som sparar tid och pengar för framtida partners. Vidare har vi nu en etablerad tillverkningsanläggning redo att användas för andra NanoZolid®-projekt", säger Monica Wallter, VD för LIDDS.

"Vi är stolta över att ha nått denna viktiga milstolpe i utvecklingen av en ny produkt som möjliggör förbättrad behandling för en allvarlig sjukdom. Detta har vi uppnått genom ett nära samarbete mellan experter hos LIDDS och Recipharm. LIDDS är ett innovativt företag och det har varit mycket givande att arbeta med dem, säger Torkel Gren, General Manager för Recipharms anläggning i Solna.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, VD, monica.wallter@liddspharma.com, 073-7070 922
Torkel Gren, General Manager, torkel.gren@recipharm.com, 08-6025 216

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com,
+44 (0)191 222 1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API: er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Moniva Wallters försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 10:00 CET.

Kort om Lidds
LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och behandlingar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin möjliggör en kontrollerad, långvarig och anpassad frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid® kan kombineras med både små och stora farmaceutiska molekyler, som exempelvis antikroppar. Företagets mest avancerade projekt är prostatacancerprodukten Liproca® Depot som innehåller 2-hydroxyflutamid, vilket bekräftar att teknologin har en dokumenterad klinisk effekt. Prostatacancerprojektet är för närvarande i fas IIb. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika och immunaktiva läkemedel. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq, First North. Redeye AB är LIDDS certified adviser. För mer information, besök www.lidds.se eller www.liddspharma.com.

Nyheten i PDF

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire