LIDDS

LIDDS

Press release

Print

LIDDS tecknar forskningsavtal med större europeiskt läkemedelsföretag

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Forskningsavtalet som ingåtts gäller ett produktutvecklingsprojekt där LIDDS med NanoZolid®-teknologin ska formulera ett innovativt injicerbart läkemedel. Produkten skall ge en kontrollerad frisättning av läkemedlet över lång tid och ...

Forskningsavtalet som ingåtts gäller ett produktutvecklingsprojekt där LIDDS med NanoZolid®-teknologin ska formulera ett innovativt injicerbart läkemedel. Produkten skall ge en kontrollerad frisättning av läkemedlet över lång tid och användas vid behandling av cancer.

Det första steget i samarbetet är att LIDDS med NanoZolid®-teknologin utvecklar en ny injicerbar läkemedelsformulering med kontrollerad och långsiktig frisättning av läkemedel. Därefter finns en option att teckna ett exklusivt licensavtal med LIDDS som innebär att läkemedelsföretaget får rättigheten att använda NanoZolid®-teknologin för sitt originalläkemedel. Avtalet innebär vidare att LIDDS ersätts för projektets alla utvecklingskostnader.

- LIDDS har stora förväntningar på teknologiplattformen som erbjuder kontrollerad och långsiktig frisättning av läkemedel med lägre biverkningar. Det ingångna avtalet kompletterar LIDDS egna forskningsprojekt och konkurrerar inte med vår egen pipeline.  Samarbetet är också ett kvitto på intresset från läkemedelsindustrin för NanoZolid®-teknologin, säger VD Monica Wallter.

Sedan tidigare har LIDDS ett pågående prostatacancerprojekt i Fas IIb samt lovande prekliniska projekt för lokalbehandling av cancertumörer med cytostatika och med immunaktiva substanser. Det ingångna avtalet innebär att LIDDS nyttjar sin teknologi för att utveckla en ny och förbättrad behandling för cancer med en stor patientpopulation.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, vd, monica.wallter@liddspharma.com, 073-7070 922

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 10:00 CET.

Kort om Lidds
LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och behandlingar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin möjliggör en kontrollerad, långvarig och anpassad frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid® kan kombineras med både små och stora farmaceutiska molekyler, som exempelvis antikroppar. Företagets mest avancerade projekt är prostatacancerprodukten Liproca® Depot som innehåller 2-hydroxyflutamid, vilket bekräftar att teknologin har en dokumenterad klinisk effekt. Prostatacancerprojektet är för närvarande i Fas IIb. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika och immunaktiva läkemedel. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq, First North. Redeye AB är LIDDS certified adviser. För mer information, besök www.lidds.se.

Nyheten i PDF

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire