LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Forskningsavtal ger kvitto på satsning

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

LIDDS meddelade tidigare i dag att man tecknat ett avtal med ett större europeiskt läkemedelsföretag (som senare offentliggjordes som Ferring Pharmaceuticals). Avtalet innebär att LIDDS kommer att använda NanoZolid-teknologin för att formulera ett injicerbart läkemedel, varefter partnern har en option att licensiera rättigheterna till teknologin. LIDDS kommer att ersättas för utvecklingskostnaderna. Avtalet ger ett kvitto på framgång i den satsning som bolaget gjort för att nå nästa steg i kommersialiseringen av NanoZolid.

Informationen kring avtalet med Ferring är sparsam, vilket inte är ovanligt i sådana här sammanhang. Av pressmeddelandet går att utläsa att det rör sig om ett cancerläkemedel med stor patientpopulation, men substans och indikation är inte känd. Då avtalet innebär att LIDDS ska genomföra en formuleringsprocess så kan en uppdatering kring projektet dröja.

Ferring Pharmaceuticals grundades i Malmö på 1950-talet som Nordiska Hormon Laboratoriet. Huvudkontoret ligger i dag i Schweiz och bolagets fokusområden inkluderar bland annat urologi, där man har en prostatacancerprodukt (Firmagon) på marknaden. Ferring är ett privat bolag och insynen är dålig, men 2014 och 2015 rapporterade bolaget total försäljning på 1,5 respektive 1,8 miljarder Euro. 

Vi ser det som mycket positivt för LIDDS att få in den här typen av avtal, vilket sedan tidigare är inkluderat i våra förväntningar på bolaget. I vår värdering av NanoZolid-teknologin så har vi inkluderat möjligheterna till flera avtal och detta tillsammans med det tidigare kommunicerade Belina-avtalet ger goda förutsättningar för att realisera den potential som finns i bolaget. I takt med att intresset ökar kring teknologin så ser vi även möjligheten till fler avtal av liknande slag.

Vår värdering av LIDDS indikerar ett motiverat värde på 16 kronor per aktie, där Bull och Bear Case ger 43 respektive 3 kronor per aktie. 

Download our latest Research Report from 2018-05-23

Download full report icon-download