MOB

Moberg Pharma

Research note

Print

Moberg Pharma: Bra rapport för Q4'17

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Rapporten Q4’17 slog våra förväntningar och konsensus med råge och en viktig förklaring var en överraskande engångsintäkt på 8,0 MSEK. Rensat för denna post så var rapporten i stora drag i linje med våra förväntningar.

Nettoomsättningen under Q4’17 landade på 90,1 (89,4) MSEK – (förväntat 81,3 MSEK). Den överraskande starka utvecklingen drevs av ett starkt kvartal för huvudvarumärket Kerasal Nail, vars försäljning steg till 32,2 (22,4) MSEK – (förväntat 20,0 MSEK). Vi uppfattar att det i siffran ingår en delmålsbetalning på 8,0 MSEK som vi inte hade tagit med. Det som överraskade negativt var kategorin övriga varumärken (Domeboro, Balmex, etc) vars omsättning minskade till 13,7 (18,4) MSEK – (förväntat 15,4 MSEK). Vi har sett en svag utveckling för dessa varumärken senaste året.

På regional nivå så var utvecklingen i ROW (övriga världen) överraskande hög och landade på 7,9 (3,8) MSEK – (förväntat 3,0 MSEK). Här hoppas vi under eftermiddagens telefonkonferens på mer information om vad som ligger bakom utvecklingen. Signalen har varit att lagernivåer behöver betas av. Allra starkast var det i Nord- och Sydamerika, där omsättningen ökade till 80,6 (57,2) MSEK – (förväntat 76,8 MSEK).

Fjärde kvartalet bjöd på en tydlig bruttomarginalsförbättring som hamnade på 72,4 (68,1) % – (förväntat 70,0 %). Rörelsekostnaderna hamnade något över vår prognos, och det var framför allt kostnader för administration och affärsutveckling som stack ut. EBITDA för Q4’17 uppgick till 27,0 (12,1) MSEK - (förväntat 22,2 MSEK) och EBIT uppgick till 17,6 (7,1) MSEK - (förväntat 12,9 MSEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och ökade till 29,3 (5,4) MSEK, och MP hade vi utgången av 2017 likvida medel på 119,4 (86,1) MSEK. Bolaget bekräftar i rapporten nya tidsplanen för MOB-015-studien, men en fördröjning för utveckling av Bupi.

Sammantaget var det en bra Q4'17-rapport och den utgör en välbehövlig konfidenshöjare efter fjolårets dystra kursutveckling. Rapporten bekräftar ett stabilt finansiellt läge, trots höga investeringar i fas III-studierna och bolaget upprepar att dessa ska vara tillräckliga för att syna korten i pågående fas III-studier för MOB-015. Försäljningen för Dermoplast och New Skin fortsätter växa, vilka är viktiga komponenter för att driva försäljning närmaste åren tillsammans med nysatsningen för Kerasal Nail mot patienter med nagelpsoriasis.

Vi ser inget uppenbart behov av att behöva göra några större förändringar av våra estimat efter rapporten och kommer i sedvanlig ordning tillbaka med en mer fyllig genomgång. Inför dagens rapport uppgick vårt motiverade värde till 65 SEK.

Download our latest Research Report from 2018-08-13

Download full report icon-download