MOB

Moberg Pharma

Research note

Print

Moberg Pharma: Vilket kvartal!

Morgonens rapport slår oss rejält på fingrarna med betydligt bättre utveckling under Q2’18 än vad vi hade räknat med. Vi kommer att behöva justera upp våra prognoser, vilket kommer slå positivt på värderingen. Inför rapporten uppgick vårt motiverade värde till 64 SEK.

Nettointäkterna skenade under Q2’18 och steg till 141,9 MSEK (136,1), mot förväntade 116,4 MSEK. Det finns visserligen en positiv lagereffekt under perioden som påverkat försäljningssiffrorna med 5-10 MSEK, men det har gått riktigt bra även rensat för detta.  Det är framför allt varumärket Kerasal Nail som verkligen sticker ut positivt och försäljningsintäkterna ökade till 63,1 MSEK (53,2), förväntat var 53,6 MSEK, trots blek utveckling hos distributörer. Den egna direktförsäljningen växte med hela 43% i lokal valuta och ökade till 56,4 MSEK (40,9). Även bolagets två andra prioriterade varumärken, Dermoplast och New Skin, stod sig riktigt bra och uppvisade tillväxtsiffror jämfört med samma period i fjol på 31% respektive 29% i lokal valuta. Dermoplast-kampanjen som sjösatts verkar slagit ut väl och intäkterna steg till 33,2 MSEK (26,0) mot förväntade 27,5 MSEK, och New Skin steg till 28,2 MSEK (22,4) mot förväntade 24,6 MSEK. 
 
Bruttomarginalen förbättrades avsevärt till 78% (72%) mot förväntade 74%. Därmed blev bruttoresultatet avsevärt bättre än förväntat och steg till 110,4 MSEK (98,8) mot förväntade 86,1 MSEK. Om det finns något svagt i rapporten så var det ökningen i försäljningskostnader som steg till 86,8 MSEK (84,6) som vi räknat med skulle hamna på 70,1 MSEK. Det finns en tydlig koppling mellan investeringar i marknadsföring av varumärkena och försäljningen, vilket uppenbart varit väldigt lyckosam under perioden.
 
Den goda utvecklingen under perioden lyfter lönsamheten och EBITDA steg till 25,4 MSEK (9,8) mot förväntade 15,2 MSEK och EBIT steg till 16,3 MSEK (0,0) mot förväntade 6,1 MSEK. På aktienivå hamnade resultatet på 0,38 SEK mot förväntade -0,16 SEK. Utöver det redovisas ett starkt positivt operativt kassaflöde på 15,8 MSEK (-25,2), och står därmed stabilt med likvida medel på 122,2 MSEK per den sista juni. I rapporten upprepas även att patientrekryteringen till de två registreringsgrundande studierna för MOB-015 löper enligt plan, med full patientrekrytering i Nordamerika-studien förväntat mot slutet av augusti.
 
Det är vid ett första ögonkast svårt att finna något tydligt negativt i rapporten, men vi kommer att gräva vidare för att bättre förstå hur siffrorna påverkar våra långsiktiga förväntningar. Inför rapporten uppgick vårt motiverade värde till 64 SEK, vilket vi troligtvis kommer behöva justera upp. Vi räknar med att rapporten tas emot med öppna armar på börsen i dag.
 

Download our latest Research Report from 2018-08-13

Download full report icon-download