Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research update

Print

Mycronic: Isen är bruten

Sedan i julas har Mycronic fått tre order på avancerade PG-system för bildskärmstillämpningar. Vi uppskattar det sammanlagda ordervärdet till 81 MUSD. Dessa tre beställningar indikerar tillsammans med framfarten för 4K-bildskärmar en ljusare framtid för PG-segmentet.

Vi har med anledning av ovanstående reviderat upp våra kort- och långsiktiga antaganden, vilket leder till ett nytt bear och bull-värderingsintervall på 27-90 SEK (26-80). Nytt base case anges till 81 SEK (64). Vi räknar med en total utdelning (inkl. extrautdelning) på 6 SEK till våren. Utdelningen utgör tillsammans med ytterligare PG-order en katalysator som bör leda till täckning av den blankade positionen, vilken nu uppgår till hela 4,8 procent av det totala antalet aktier.

Continue reading (pdf) icon-download