Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research note

Print

Mycronic: Kort kommentar på den starka Q2-rapporten

Mycronic imponerade återigen med att trumfa våra förväntningar. EBIT och total omsättning uppgick till 463 respektive 106 MSEK att jämföra med våra estimat på 433 och 74 MSEK. Det bästa med rapporten var SMT-segmentet som kom in överraskade starkt på alla linjer. SMT-intäkterna om 194 MSEK på våra sedan tidigare uppskruvade estimat var 13 MSEK bättre än väntat och innebar att trenden med negativ SMT-tillväxt bröts. Även SMT-orderingången på 199 MSEK var högre än våra förväntningar på 185 MSEK, vilket också indikerar en stundande återhämtning på SMT-marknaden.

Som tidigare aviserat bedömer vi att vi behöver skruva upp estimaten på medellång sikt i vår kommande analysuppdatering. Rapportdagens likviditet innebär en god möjlighet till täckning för den amerikanska fond som blankat Mycronic. Motsatt gäller dock risk för att fonder säljer i rapportflödena. Aktien har gått starkt senaste veckorna men summa summarum tänker vi oss ändå att det är motiverat för aktien att ta en positiv riktning vid öppning och öppna på 5 procent plus.

Download our latest Research Report from 2017-09-18

Download full report icon-download