Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research note

Print

Mycronic förvärvar i Kina för cirka 430 MSEK: Inledande reflektioner

Mycronic kom återigen med en trevlig överraskning i och med offentliggörandet av förvärvet av kinesiska Shenzhen Axxon Automation (Axxon). Överlag så tickar förvärvet många av de boxar som Mycronic satsar eller avser att satsa på: Kina, jet dispensing, fordonsmarknaden och hög(re) volym. Förvärvet har således en bättre fit än vi vågat hoppas på.

Det rör sig om ett kassaflödespositivt bolag som vuxit i raketfart med interna medel. Axxon förefaler således vara ett välskött bolag, något som EBIT-marginalen på över 20 procent även vittnar om, den ännu ringa storleken på bolaget till trots. Mycronics SMT-segment har jämförelsevis i modern tid aldrig varit nära en EBIT-marginal på 20 procent, om man inte räknar 17 procent under 2011 som nära.
 
Vi räknar med att Axxon, tack vare framstående kundrelationer med bland andra Philips, Foxconn, Dell, Honeywell och Flextronics, har en marknadsandel i Kina på 4-8 procent. Det ska bli särskilt intressant att se vilken utväxling Mycronic kan få på Axxon-förvärvet vad gäller högvolym-applikationer såsom smartphones. Förvärvet borde öka möjligheterna att komma in på exempelvis Foxconn där Mycronics teknik i teorin skulle kunna bidra till betydande effektivisering. Viktigt att notera i sammanhanget är att Axxon-produkterna är kompletterande och inte konkurrerande.
 
Vi hade beredskap för att ett förvärv skulle komma. Samtidigt är det svårt att räkna på ett förvärv på förhand. Vi vågar dock redan nu påstå att Axxon-förvärvet är bra; exakt hur bra det är kan emellertid inte snytas ur näsan här och nu. Vi ber därför att få återkomma till detta efter vidare efterforskningar rörande den inte helt transparenta eller lättförståeliga kinesiska marknaden. Den låga visibiliteten höjer risken och man kan exempelvis fråga sig hur konkurrensfördelarna i form av snabb respons på kunders behov och bred produktportfölj står sig på lång sikt. Det bör dock kommas ihåg att det många gånger tidigare lönat sig att ge kvalitetsbolaget Mycronic ”the benefit of the doubt”.
 
Är förvärvet inräknat i våra estimat och vår värdering? Den frågan avgörs av den just nämnda långsiktiga konkurrenskraften i förvärvet. Vi räknar med att om Axxon återgår från över 100 procents tillväxt till det historiska snittet på 30-50 procent så sjunker värderingen från högst 14x EBIT 2015 till 8-10x redan för 2016E. Det vore enligt oss inte helt tokigt att värdera Axxons snabba tillväxt till en 20-multipel, vilket borde motsvara 6-7 SEK per aktie. Tills vidare anser vi att Mycronic-aktien är värd minst 121 SEK per aktie i vårt base case och 68-146 SEK i en bear/bull fair value range.
 

Download our latest Research Report from 2017-09-18

Download full report icon-download