Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research note

Print

Mycronic: Svalt aktiemarknads-intresse för förvärvssatsning på självkörande bilar

Mycronic-aktien handlas i dag, måndag, ned efter att bolaget annonserat ett nytt förvärv av amerikanska Automation Engineering Inc (AEI). Förvärvskostnaden kommer uppgå till maximalt 569 MSEK, inklusive antagande om maximal tilläggsköpeskilling om 248 MSEK. Främst är det nog total avsaknad om information om lönsamhet i AEI som pressar aktien. Det förra förvärvet av Axxon kryssade (som vi tidigare skrivit) de flesta boxarna men vi förstår att marknaden är mer skeptisk till detta förvärv som ligger en bit ifrån Mycronics nuvarande verksamhet.

AEI utvecklar och säljer lösningar inom Camera Module Assembly & Test (CMAT) eller montering och testning av kameramoduler, översatt till svenska. Den här typen av system återfinns i samma fabriker som Mycronics SMT-system men har en betydligt högre manuell handpåläggning än SMT-systemen som bara kräver 1-2 man per lina. Mycronic räknar med att CMAT kommer göra en liknande resa inom automatisering som SMT-sidan och ser därför förvärvet som strategiskt. Om vi ser till big picture så tolkar vi förvärvet som en satsning på självkörande bilar, vilka kommer behöva ett stort antal kameror. Det kan i sammanhanget nämnas att Tesla redan är uppe i 8 kameror per bil. ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) är just nu ett tillval i high end-bilar men CAGR-tillväxten inom ADAS väntas av Prismark nå kring 30 procent mellan 2015-2020. Det är dock långtifrån givet om kameror eller t.ex radar kommer bli den primära go-to-tekniken framöver på den, just nu, omogna marknaden även om båda teknologierna lär behövas. 
 
I dag äger Volvo, BMW, Mercedes m.fl. sina ADAS-system men som sagt så är det en omogen marknad i snabb förändring där dynamiken lär förändras över tid. Det finns inga större renodlade konkurrenter till AEI utan konkurrenterna är främst lokala ingenjörsföretag som anlitas av tier 1 och tier 2-fordonsleverantörer för att automatisera produktionen. AEI är ett litet bolag med 80 man, varav 8 utanför USA, som dock har en god positionering då bolaget lyckats bryta igenom hos kunderna med en standardiserad produkt och (enligt hemsidan) över 120 installerade system. Den stora delen av försäljningen under förra året på 19 MUSD var hänförlig till automotive men den historiska tillväxten i H1’16 var inte bättre än 15 procent. Mycronics VD var dessutom ute och lowballa:ade i media och angav att AEI inte kommer växa de 30 procent som marknaden väntas göra. Även med detta i beaktande så tänker vi oss att CMAT och ADAS blir viktiga tillväxtdrivare i relation till övriga SMT-marknaden som bara växer ungefär som BNP.
 
Man bör ta i beaktande Mycronics försiktiga approach och att bolaget har filat länge på förvärvet. Värderingen med P/S upp till 3,3x (inkl. maximal tilläggsköpesklling) känns dock ansträngd med bara 15 procents tillväxt i H1’16 men vår bedömning är att Mycronic ser en stark pipeline för AEI och att historiken inte nödvändigtvis speglar framtiden i detta fall. Dessvärre blev förvärvet lite av ett antiklimax för marknaden och osäkerheten har ökat i och med att information om AEIs lönsamhet saknas. Vi håller dock inte med aktiemarknaden i dess reaktion att se förvärvet som värdeförstörande. Vi har tagit höjd för den här typen av förvärv i våra estimat och ser därför inte att vi kommer göra några meningsfulla ändringar i våra estimat eller vår värdering med Base case på 128 SEK per aktie och fair value range på 75-153 SEK.
 

Download our latest Research Report from 2017-09-18

Download full report icon-download